De frivillige opgaver

De frivillige opgaver

Klubbens frivillige opgaver er overordnet opdelt i tre hovedgrupper:

  • Bestyrelsen
  • Udvalgene: cafeteria-, sponsor-, økonomi-, IT-, Kommunikations-, tøj/materiale-, dommer-, træner-, senior-, forældreudvalget
  • Træner, herunder holdleder

Vi håber du kan have lyst til at give en hånd med i den klub du allerede kender, hvad enten det er i bestyrelsen, i udvalg eller træner.

Dette er meget vigtigt uanset om man opfatter klubben som et socialt værested, et sportsligt centrum for lokalidræt, eller et sted der skaber sunde mennesker gennem motion og sport.

Tidsforbruget til det frivillige arbejde kan skrues sammen så det passer den enkelte, ligesom det kan variere hen over tid, det allervigtigste er at man har lyst til at gøre noget for håndboldlivet i Lystrup.

Sponsorudvalget

Sponsorudvalgets opgave er at udvikle en strategi for fastholdelse og udvidelse af sponsoraktivitet i Lystrup Håndbold. Udvalget står, foruden al kontakt med sponsorer, for at implementere nye idéer og udvikle samarbejdet, således at forholdene bliver optimeret for såvel sponsorerne som for Lystrup Håndbold.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget sørger for betaling af eksempelvis stævnegebyr, dommerfaktura mv. Derudover følger de op på medlemslister samt kontingentbetalinger. Økonomiudvalget sørger for at kontakte revisor og indsende regnskaber til kommunen med henblik på tilskud.   

Materialeudvalget

Indsamling af tøj og materialer efter endt sæson samt sørge for bestilling af nye tøj. Derudover sørge for at trænerne har de nødvenlige remedier. 

Forældreudvalget

Forældreudvalget har ansvaret for at planlægge og fastlægge de aktiviteter og tilbud som skal gælde for hele børne- og ungdomsgruppen. Udvalget har også ansvaret for at fremme en god social og sportslig atmosfære ved eksempelvis at arrangere diskofester, opstartscamp eller den traditionelle julestævne mv.

Trænerudvalget

Trænerudvalg er et rådgivende organ, nedsat af bestyrelsen, som denne kan bruge til sportslige problemstillinger. Trænerudvalg har ansvaret for, at trænere får den nødvenlige uddannelse i DGI, JHF og DHF regi og udarbejde uddannelsesplaner for klubbens trænere. Derudover kan trænerudvalget rådgive bestyrelsen ved trænerepåsætning til holdene i børne- og ungdoms- og seniorgruppen samt arrangere og afvikle trænermøder.

Holdleder

Holdledere er behjælpelig med at tilrettelægge af det "udenom" træningen, eksempelvis sociale arrangementer,  kampindkaldelse mv.

Seniorudvalg

Seniorudvalget i LIF Håndbold har til formål at være bindeleddet mellem seniorspillere og bestyrelsen. Udvalget skal medvirke til at skabe optimale forhold for seniorgruppen, samt mellem seniorgruppen og den resterende del af klubben.