Kontingentbetaling

Kontingentbetaling i Lystrup IF Håndbold

Overordnet mener bestyrelsen, at det er uacceptabelt, hvis spillere i Lystrup IF Håndbold ikke betaler deres kontingent.

Der kan kun betales kontingent via Holdsport. Kontingentet opkræves to gange årligt. 

Hvis en spiller ikke fremgår af Holdsport eller er spærret på Holdsport, så betyder det, at vedkommende ikke har betalt kontingent og altså ikke berettiget til at deltage i nogen form for klubaktivitet inkl. træning og kamp.

Har spilleren deltaget i træninger ud over de tre prøvegange, skal der betales kontingent for halvåret.

Det er trænernes/holdlederens ansvar, at spillerne tilknyttet holdet står anført som medlemmer i holdsport og dermed skal og kan betale kontingent.

Eneste kontingentfritagelse er spillende seniortrænere eller holdledere, der ikke betaler kontingent på eget hold.

Efter fristen for kontingentbetaling vil bestyrelsen sende lister med tilmeldte medlemmer på email til alle trænere/holdledere og disse melder efterfølgende tilbage til Økonomiudvalget om: 

  1. De, som ikke har betalt kontingent, fortsat er en del af holdet
  2. Om alle spillere på holdet er tilmeldt Holdsport
  3. Alle trænere og holdledere er tilmeldt Holdsport af hensyn til børneattester

E-mailadressen er: oekonomiudvalget@lifhaandbold.dk.

Enlige forsørgere med børn under 18 år kan ansøge om fritidspas, der kan betale for fritidsaktiviteter for børn indtil kr. 1.000. Ansøgningen om fritidspas og vejledning hertil kan ses på Århus kommunes hjemmeside: 

https://www.aarhus.dk/borger/k...

Tekst

Der er i øjeblikket ikke tilknyttet et kontingent til dette hold